گواهینامه و استاندارد

اولين دارنده استاندارد رضايت مندي مشتري (ISO 10002:2006) ازTUV ايتاليا در اين صنعت

دارنده استاندارد مديريت كيفيت (ISO 9001:2008) ازTUV ايتاليا

دارنده استاندارد CE اروپا ازTUV ايتاليا كسب عنوان نمونه استاني در سال۹۱، ۹۵ و ۹۶ در استان سمنان

داراي نشان استاندارد اجباري جمهوري اسلامي ايران در اجاق گاز صفحه اي

داراي نشان استاندارد اجباري جمهوري اسلامي ايران در هود

داراي استاندارد ۱۴۶۲۸ برچسب انرژي گريد A

دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران در فر توکار گاز و برق

دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران در فر توکار برقی

استاندارد هود سیمر
استاندارد گاز سیمر
استاندارد فر
استاندارد روسیه
گواهینامه iso
گواهینامه CE
استاندارد تشویقی سیمر
تندیس واحد نمونه سال ۹۶